Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Strona Główna Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Urząd Gminy Kozy

Obrazek
Adres


UL. KRAKOWSKA 4
43-340 KOZY
43-340 KOZY

Godziny urzędowania

Poniedziałek7:30-15:30
Wtorek7:30-17:00
Środa7:30-15:30
Czwartek7:30-15:30
Piątek7:30-14:00
  
Kasa Urzędu 
Poniedziałek7:30-15:00
Wtorek7:30-16:30
Środa7:30-15:00
Czwartek7:30-15:00
Piątek7:30-13:30
  
Wójt przyjmuje w sprawach skarg 
w każdy WTOREK9:00-11:00
w każdy WTOREK16:00-17:00
Telefony
Sekretariat 33 829 86 50
USC ewid. lud. 33 829 86 53
Fax
33 829 86 74
E-Mail
Strona WWW
NIP
9372653016
REGON
072182284
Numer identyfikacyjny TERYT
2402072
Podstawowy rachunek bieżący
Bank PEKAO SA O. w Bielsku-Białej
nr konta: 83 1240 4142 1111 0000 4828 2138
Adres skrytki ePUAP
Usługi na platformie ePUAP
Pismo ogólne na platformie ePUAP
Strona elektronicznego urzędu Gminy Kozy
Strona ogólnopolska BIP
Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gmina Kozy z siedzibą w Kozach,
ul. Krakowska 4,
43-340 Kozy,

adres e-mail: ug@kozy.pl,
tel. 338298650
Inspektorem ochrony danych jest:

Pani Monika Olma
Urząd Gminy Kozy z siedzibą w Kozach

adres korespondencyjny
Urząd Gminy Kozy
43-340 Kozy ul. Krakowska 4

adres e-mail:
m.olma@kozy.pl,
tel. 33 829 86 72,
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kozy z siedzibą w Kozach, ul. Krakowska 4, kod pocztowy 43-340 Kozy, adres e-mail: ug@kozy.pl, tel. 338298650

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych Panią Moniką Olmą w Urzędzie Gminy Kozy z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4, to: adres korespondencyjny 43-340 Kozy ul. Krakowska 4 adres e-mail: m.olma@kozy.pl, tel. 33 829 86 72,

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie realizowanych zadań jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisami szczegółowymi.

Dane będą przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora zadań ustawowych własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw szczegółowych. Szczegółowe informacje na temat konkretnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych można uzyskać u pracownika Urzędu Gminy Kozy realizującego dane zadanie.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 16 kwietnia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 15741929 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony