Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
znacznik ozdobny Ochrona Danych osobowych
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Budżet obywatelski
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory Prezydenckie 2020
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy - 2010 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-11-04 Symbol:  UchwałaXXXXIX/281/10
Uchwała Nr XXXIX/281/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/261/2006 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.
2010-11-04 Symbol:  UchwałaXXXIX/287/10
Uchwała Nr XXXIX/287/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie opłaty targowej.
2010-11-04 Symbol:  UchwałaXXXIX/286/10
Uchwała Nr XXXIX/286/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010-11-04 Symbol:  UchwałaXXXIX/285/10
Uchwała Nr XXXIX/285/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomość.
2010-11-04 Symbol:  UchwałaXXXIX/284/10
Uchwała Nr XXXIX/284/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2010-11-04 Symbol:  UchwałaXXXIX/283/10
Uchwała Nr XXXIX/283/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozy.
2010-11-04 Symbol:  UchwałaXXXIX/282/10
Uchwała Nr XXXIX/282/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
2010-09-30 Symbol:  UchwałaXXXVIII/280/1
Uchwała Nr XXXVIII/280/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Gminy Kozy.
2010-09-30 Symbol:  UchwałaXXXVIII/276/1
Uchwała Nr XXXVIII/279/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska Wodnej w Katowicach na "Budowę kanalizacji sanitarnej - sieci i przyłączy od ul. Krakowskiej do lasu w Kozach - etap VII".
2010-09-02 Symbol:  UchwałaXXXVII/278/10
Uchwała Nr XXXVII/278/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2010-09-02 Symbol:  UchwałaXXXVII/277/10
Uchwała Nr XXXVII/277/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozy na 2010 rok.
2010-09-02 Symbol:  UchwałaXXXVII/276/10
Uchwała Nr XXXVII/276/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2010-09-02 Symbol:  UchwałaXXXVII/275/10
Uchwała Nr XXXVII/275/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
2010-09-02 Symbol:  UchwałaXXXVII/274/10
Uchwała Nr XXXVII/274/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kozy, na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania „Przebudowa przepustu drogowego na most w ciągu drogi powiatowej 4482 S Hałcnów-Kozy-Podlesie wraz z przebudową skrzyżowania zwykłego położonego w obrębie istniejącego przepustu na rondo”.
2010-09-02 Symbol:  UchwałaXXXVII/273/10
Uchwała Nr XXXVII/273/2010 Rady Gminy Kozy z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kozy na zadanie pod nazwą „Bieżące utrzymanie placówek oświatowych”

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 15925040 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony