Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-10-12 Symbol:  Zarządzenie 108/18
Zarządzenie Nr 108/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie:
przyjęcia Programu współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018-10-11 Symbol:  Zarządzenie 106/18
Zarządzenie Nr 106 /18 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 października 2018r. w sprawie oddania w użytkowanie terenu, położonego w Kozach, na działce nr 2229/4, obj. KW BB1B/00062033/9, na okres 1 roku
2018-10-09 Symbol:  Zarządzenie 105/18
Zarządzenie Nr 105/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy
2018-10-01 Symbol:  Zarządzenie 104/18
Zarządzenie Nr 104/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 146/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Karola Wojtyły w Kozach
2018-10-01 Symbol:  Zarządzenie 103/18
Zarządzenie Nr 103/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 145/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji przez Niepubliczne Gimnazjum Językowe im. Kardynała Karola Wojtyły w Kozach
2018-10-01 Symbol:  Zarządzenie 102/18
Zarządzenie Nr 102/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na rok 2019 oraz trybu i terminu składania wniosków
2018-09-28 Symbol:  Zarządzenie101/18
Zarządzenie Nr 101/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie powołania w Urzędzie Gminy Kozy
2018-09-27 Symbol:  Zarządzenie 99/18
Zarządzenie Nr 99/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na wsparcie zadań na terenie gminy Kozy w ramach rozwoju sportu w 2018 roku
2018-09-27 Symbol:  Zarządzenie 98/18
Zarządzenie Nr 98/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podreczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"
2018-09-27 Symbol:  Zarządzenie 100/18
Zarządzenie Nr 100/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Kozy
2018-09-21 Symbol:  Zarządzenie 96/18
Zarządzenie Nr 96/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy
2018-09-13 Symbol:  Zarządzenie 88/18
Zarządzenie Nr 88/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej oraz wprowadzenia schematu ogólnego procedury kontroli
2018-09-12 Symbol:  Zarządzenie 94/18
Zarządzenie Nr 94 /18 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy
2018-09-12 Symbol:  Zarządzenie 93/18
Zarządzenie Nr 93/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kozy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych
2018-09-04 Symbol:  Zarządzenie 90/18
Zarządzenie Nr 90/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w 2018 roku na terenie gminy Kozy w ramach rozwoju sportu

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 13579743 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony