Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
znacznik ozdobny Ochrona Danych osobowych
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Budżet obywatelski
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory Prezydenckie 2020
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy 2011 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2011-12-16 Symbol:  Uchwała XIII/85/2011
Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kozy na 2012 rok.
2011-12-16 Symbol:  Uchwała XIII/84/2011
Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla apelu Rady Gminy Porąbka w sprawie sprzeciwu wobec systemu finansowania oświaty w naszym kraju.
2011-12-16 Symbol:  Uchwała XIII/83/2011
Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków.
2011-12-16 Symbol:  Uchwała XIII/82/2011
Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy.
2011-12-16 Symbol:  Uchwała XIII/81/2011
Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2020.
2011-12-16 Symbol:  Uchwała XIII/80/2011
Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr IV/24/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Kozy.
2011-12-16 Symbol:  Uchwała XIII/79/2011
Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kozy na lata 2011-2015.
2011-12-16 Symbol:  Uchwała XIII/78/2011
Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015.
2011-12-16 Symbol:  Uchwała XIII/77/2011
Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
2011-12-16 Symbol:  Uchwała XIII/76/2011
Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr XI/65/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011-11-25 Symbol:  Uchwała XII/75/2011
Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011-11-25 Symbol:  Uchwała XII/74/2011
Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/66/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej.
2011-11-25 Symbol:  Uchwała XII/73/2011
Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
2011-11-25 Symbol:  Uchwała XII/72/2011
Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniajaca uchwałę Nr XXIII/166/2005 Rady Gminy Kozy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kozy zmienionej uchwałami Nr XXVII/194/2005 Rady Gminy Kozy z dnia 30 czerwca 2005 r., Nr XXXII/236/2006 Rady Gminy Kozy z dnia 29 marca 2006 r., Nr XI/77/07 z dnia 30 października 2007 r. i Nr XXIV/189/09 Rady Gminy Kozy z dnia 23 kwietnia 2009 r.
2011-11-04 Symbol:  Uchwała XI/71/2011
Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr IV/24/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Kozy.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 15925034 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony