Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Akty prawa miejscowego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Zarządzenia finansowe 2012
   Uchwały
2018-07-24 Symbol:  XLII/323/18
Uchwała Nr XLII/323/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018-07-24 Symbol:  XLII/322/18
Uchwała Nr XLII/322/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy
2018-06-26 Symbol:  XLI/320/18
Uchwała Nr XLI/320/18 Rady Gminy Kozy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy dla obszaru położonego przy ul. Przecznia i ul. Folwarcznej
2018-06-26 Symbol:  XLI/317/18
Uchwała Nr XLI/317/18 Rady Gminy Kozy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozy oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kozy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych
2018-05-24 Symbol:  XL/310/18
Uchwała Nr XL/310/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla któych organem prowadzącym jest Gmina Kozy, dla których ustalony plan zajęć jest rózny w poszczególnychokresach roku szkolnego
2018-03-01 Symbol:  XXXVI/303/18
Uchwała Nr XXXVI/303/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/283/18 Rady Gminy Kozy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy
2018-03-01 Symbol:  XXXVI/295/18
Uchwała Nr XXXVI/295/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Kozy
2018-03-01 Symbol:  XXXVI/294/18
Uchwała Nr XXXVI/294/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Kozy
2018-03-01 Symbol:  XXXVI/291/18
Uchwała Nr XXXVI/291/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kozy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018-03-01 Symbol:  XXXVI/289/18
Uchwała Nr XXXVI/289/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozy, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018-03-01 Symbol:  XXXVI/288/18
Uchwała Nr XXXVI/288/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r.zmieniająca uchwałę Nr XXXV/286/18 Rady Gminy Kozy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niewbędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018-03-01 Symbol:  XXXVI/287/18
Uchwała Nr XXXVI/287/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r.w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Kozy
2018-01-11 Symbol:  XXXV/286/18
Uchwała Nr XXXV/286/18 Rady Gminy Kozy z dnia 11 stycznia 2018 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu trytorialnego oraz osoby fizyczne
2018-01-11 Symbol:  XXXV/283/18
Uchwała Nr XXXV/283/18 Rady Gminy Kozy z dnia 11 stycznia 2018 r.w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy
2017-11-23 Symbol:  XXXIII/269/17
Uchwała Nr XXXIII/269/17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 15219439 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony