Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Akty prawa miejscowego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Zarządzenia finansowe 2012
   Uchwały
2018-01-11 Symbol:  XXXV/286/18
Uchwała Nr XXXV/286/18 Rady Gminy Kozy z dnia 11 stycznia 2018 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu trytorialnego oraz osoby fizyczne
2018-01-11 Symbol:  XXXV/283/18
Uchwała Nr XXXV/283/18 Rady Gminy Kozy z dnia 11 stycznia 2018 r.w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy
2017-11-23 Symbol:  XXXIII/269/17
Uchwała Nr XXXIII/269/17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017-11-23 Symbol:  XXXIII/268/17
Uchwała Nr XXXIII/268/17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2017-11-23 Symbol:  XXXIII/259/17
Uchwała Nr XXXIII/259/17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Kozy
2017-10-10 Symbol:  XXXII/256/17
Uchwała Nr XXXII/256/17 Rady Gminy Kozy z dnia 10 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kozy instrumentem płatniczym
2017-10-10 Symbol:  XXXII/250/17
Uchwała Nr XXXII/250/17 Rady Gminy Kozy z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego z siedzibą w Kozach Plac ks. Karola Kochaja 2 poprzez przeniesienie jego siedziby
2017-06-29 Symbol:  XXIX/240/17
Uchwała Nr XXIX/240/17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2017-05-18 Symbol:  XXVIII/229/17
Uchwała Nr XXVIII/229/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017-05-18 Symbol:  XXVIII/228/17
Uchwała Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017-05-18 Symbol:  XXVIII/227/17
Uchwała Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy
2017-05-18 Symbol:  XXVIII/226/17
Uchwała Nr XXVIII/226/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z siedzibą w Kozach Plac ks. Karola Kochaja 1
2017-05-18 Symbol:  XXVIII/225/17
Uchwała Nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XII/95/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kozy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017-03-30 Symbol:  XXVI/214/17
Uchwała Nr XXVI/214/17 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017-03-30 Symbol:  XXVI/213/17
Uchwała Nr XXVI/213/17 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 12635849 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony