Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
znacznik ozdobny Ochrona Danych osobowych
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Budżet obywatelski
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory Prezydenckie 2020
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Akty prawa miejscowego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Zarządzenia finansowe 2012
   Uchwały
2020-01-14 Symbol:  XII/109/20
Uchwała Nr XII/109/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/33/19 Rady Gminy Kozy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2020-01-14 Symbol:  XII/108/20
Uchwała Nr XII/108/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019r. Uchwała Budżetowa na 2020 rok Gminy Kozy
2020-01-14 Symbol:  XII/107/20
Uchwała Nr XII/107/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2020-01-14 Symbol:  XII/104/20
Uchwała Nr XII/104/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych
2019-12-10 Symbol:  XI/99/19
Uchwała Nr XI/99/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019-12-10 Symbol:  XI/98/19
Uchwała Nr XI/98/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Kozy
2019-12-10 Symbol:  XI/89/19
Uchwała Nr XI/89/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla któych organem prowadzącym jest Gmina Kozy, któzy pracują z uczniami w różnym wieku oraz dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2019-12-10 Symbol:  XI/88/19
Uchwała Nr XI/88/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczyceili w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kozy
2019-12-10 Symbol:  XI/87/19
Uchwała Nr XI/87/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Kozy
2019-12-10 Symbol:  XI/100/19
Uchwała Nr XI/100/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Kozy na 2020 rok
2019-10-29 Symbol:  X/83/19
Uchwała Nr X/83/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kozy na lata 2019 - 2024
2019-10-29 Symbol:  X/82/19
Uchwała Nr X/82/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozy
2019-10-29 Symbol:  X/80/19
Uchwała Nr X/80/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Kozy
2019-10-29 Symbol:  X/78/19
Uchwała Nr X/78/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych
2019-10-08 Symbol:  IX/73/19
Uchwała nr IX/73/19 Rady Gminy Kozy z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 roku, Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Kozy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 15925280 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony