Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Akty prawa miejscowego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Zarządzenia finansowe 2012
   Uchwały
2017-02-23 Symbol:  XXV/202/17
Uchwała Nr XXV/202/17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów
2017-02-14 Symbol:  XXIV/200/17
Uchwała Nr XXIV/200/17 Rady Gminy Kozy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla któych organem prowadzącym jest Gmina Kozy, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2017-02-14 Symbol:  XXIV/197/17
Uchwała Nr XXIV/197/17 Rady Gminy Kozy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kozy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz okreśłenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017-02-14 Symbol:  XXIV/196/17
Uchwała Nr XXIV/196/17 Rady Gminy Kozy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozy
2016-12-29 Symbol:  XXIII/189/16
Uchwała Nr XXIII/189/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
2016-12-29 Symbol:  XXIII/188/16
Uchwała Nr XXIII/188/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Kozach
2016-12-29 Symbol:  XXIII/187/16
Uchwała Nr XXIII/187/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach
2016-12-13 Symbol:  XXII/183/16
Uchwała Nr XXII/183/16 Rady Gminy Kozy z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Kozy
2016-11-10 Symbol:  XXI/181/16
Uchwała Nr XXI/181/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. uchwała Budżetowa na 2016 rok Gminy Kozy
2016-11-10 Symbol:  XXI/179/16
Uchwała Nr XXI/179/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016-11-10 Symbol:  XXI/178/16
Uchwała Nr XXI/178/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy
2016-11-10 Symbol:  XXI/176/16
Uchwała Nr XXI/176/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/161/16 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy
2016-11-10 Symbol:  XXI/175/16
Uchwała Nr XXI/175/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016-11-10 Symbol:  XXI/174/16
Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kozy
2016-11-10 Symbol:  XXI/173/16
Uchwała Nr XXI/173/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11186332 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony