Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy 2012 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2012-12-28 Symbol:  Uchwała XXIV/178/12
Uchwała Nr XXIV/178/12 Rady Gminy Kozy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2012-12-28 Symbol:  Uchwała XXIV/177/12
Uchwała Nr XXIV/177/12 Rady Gminy Kozy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012-12-28 Symbol:  Uchwała XXIV/176/12
Uchwała Nr XXIV/176/12 Rady Gminy Kozy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012-12-28 Symbol:  Uchwała XXIV/175/12
Uchwała Nr XXIV/175/12 Rady Gminy Kozy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy.
2012-12-28 Symbol:  Uchwała XXIV/174/12
Uchwała Nr XXIV/174/12 Rady Gminy Kozy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Kozy porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko – Biała dotyczącego powierzenia przez Gminę Kozy Gminie Bielsko – Biała realizacji niektórych zadań własnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
2012-12-28 Symbol:  Uchwała XXIV/173/12
Uchwała Nr XXIV/173/12 Rady Gminy Kozy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowanych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej
2012-12-14 Symbol:  Uchwała XXIII/172/12
Uchwała Nr XXIII/172/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Kozy na 2013 rok
2012-12-14 Symbol:  Uchwała XXIII/171/12
Uchwała Nr XXIII/171/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków
2012-12-14 Symbol:  Uchwała XXIII/170/12
Uchwała Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy
2012-12-14 Symbol:  Uchwała XXIII/169/12
Uchwała Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2022
2012-12-14 Symbol:  Uchwała XXIII/168/12
Uchwała Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy
2012-12-14 Symbol:  Uchwała XXIII/167/12
Uchwała Nr XXIII/167/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 2021
2012-12-14 Symbol:  Uchwała XXIII/166/12
Uchwała Nr XXIII/166/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów
2012-12-14 Symbol:  Uchwała XXIII/165/12
Uchwała Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
2012-12-14 Symbol:  Uchwała XXIII/164/12
Uchwała Nr XXIII/164/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/12 Rady Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 15253486 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony