Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
znacznik ozdobny Ochrona Danych osobowych
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Budżet obywatelski
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory Prezydenckie 2020
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Odpady komunalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-04-29 Symbol:  Analiza stanu gosp o
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kozy za 2018r.
2019-02-28 Symbol:  Uchwała III/33/19
Uchwała nr III/33/19 Rady Gminy Kozy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019-01-24 Symbol:  Zarządzenie 15/19
Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kozy
2018-10-18 Symbol:  Uchwała 323/18
Uchwała Nr XLII/323/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 lipca 2018 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018-10-18 Symbol:  Uchwała 322/18
Uchwała Nr XLII/322/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 lipca 2018 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy
2018-06-01 Symbol:  Zarzadzenie 64/18
Zarządzenie Nr 64/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 maja 2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/18 w sprawie przyjęcia Programu użyczania kompostowników na terenie Gminy Kozy
2018-05-18 Symbol:  Zarządzenie 55/18
Zarządzenie Nr 55 /18 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 kwietnia 2018 r.zmieniające Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kozy
2018-04-26 Symbol:  Analiza
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kozy za 2017r.
2017-09-14 Symbol:  Zarządzenie 110/17
Zarządzenie Nr 110/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 13 września 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kozy
2017-08-16 Symbol:  Zarządzenie Nr 55/17
Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kozy
2017-08-16 Symbol:  Uchwała Nr XXVIII/22
Uchwała Nr XXVIII/229/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017-08-16 Symbol:  Uchwała Nr XXVIII/22
Uchwała Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017-08-16 Symbol:  Uchwała Nr XXVIII/22
Uchwała Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy
2017-05-09 Symbol:  Zarządzenie 62/17
Zarządzenie Nr 62/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie: 1.Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy, 2.określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 3. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017-04-28 Symbol:  A2016
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 15925053 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony