Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Audyt i kontrola Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-11-08 Symbol:  SG.1710.7.2017.MO
Protokół kontroli archiwum zkładowego Urzędu Gminy Kozy
2017-10-13 Symbol:  SG.1710.8.2017.MO
Protokół kontroli realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2017-07-05 Symbol:  SG.1710.5.2017.MO
Protokół Nr 140/2017 kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gsopodarki Wodnejw Katowicach przeprowadzonej w dniu 3 lipca 2017 r. w Gminie Kozy
2017-05-09 Symbol:  SG.1710.1.2017.MO
Protokół pokontrolny - Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
2017-03-03 Symbol:  SG.1710..2.2017.MO
Protokół pokontrolny - Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
2016-08-09 Symbol:  SG.1710.5.2016.MO
Protokół Nr 100/2016 kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
2016-06-10 Symbol:  SG.1720.2.2016.MO
Protokół kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach realizacji projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym- Pałac Czeczów"
2016-06-10 Symbol:  SG.1710.3.2016.MO
Protokół kontroli Urzędu Marszłakowskiego Województwa Śląskiego realizacji projektu "Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skatepark, siłownia, miejsce gier"
2015-04-30 Symbol:  SG.1710.3.2015
Informacja pokontrolna z kontroli projektu nr WTSL.02.02.00-82-211/10 pn: "Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja Teatru w Żilinie oraz Pałacu w Kozach" zrealizowanego przez Gminę Kozy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacja 2007-2013.
2015-02-27 Symbol:  SG.1710.1.2015
Protokół kontroli w zakresie oceny prawidłowości przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, w formie świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego przez Gminę Kozy
2015-02-03 Symbol:  SG.1710.2.2015
Protokół kontroli realizacji projektu "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach".
2014-11-25 Symbol:  SG.1710.4.2014
Protokół kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2014 r. w Gminie Kozy
2014-07-07 Symbol:  SG.1710.3.2014
Protokół kontroli realizacji projektu "Wspólpraca strażaków bez granic"
2014-07-07 Symbol:  SG.1710.2.2014
Protokół kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
2014-07-07 Symbol:  SG.1710.1.2014
Protokół kontroli archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Kozy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 15621879 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony