Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
znacznik ozdobny Ochrona Danych osobowych
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Budżet obywatelski
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory Prezydenckie 2020
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2012-11-09 Symbol:  Uchwała XXI/152/12
Uchwała Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kozy z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012 r. w sprawie określeniawymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012-11-09 Symbol:  Uchwała XXI/151/12
Uchwała Nr XXI/151/12 Rady Gminy Kozy z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Placówce Wsparcia Dziennego w Kozach
2012-10-05 Symbol:  Uchwała XX/145/12
Uchwała Nr XX/145/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012-10-05 Symbol:  Uchwała XX/143/12
Uchwała Nr XX/143/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/66/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2012-10-05 Symbol:  Uchwała XX/142/12
Uchwała Nr XX/142/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012 r. w sprawie Regulaminu Targowiska w Kozach
2012-10-05 Symbol:  Uchwała XX/141/12
Uchwała Nr XX/141/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Kozach
2012-08-03 Symbol:  Uchwała XIX/136/12
Uchwała Nr XIX/136/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2012-08-03 Symbol:  Uchwała XIX/135/12
Uchwała Nr XIX/135/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie poziału Gminy Kozy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012-08-03 Symbol:  Uchwała XIX/134/12
Uchwała Nr XIX/134/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kozy
2012-08-03 Symbol:  Uchwała XIX/133/12
Uchwała Nr XIX/133/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udziełania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy
2012-08-03 Symbol:  Uchwała XIX/132/12
Uchwała Nr XIX/132/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kozy
2012-08-03 Symbol:  Uchwala XIX/138/12
Uchwała Nr XIX/138/12 Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy
2012-06-14 Symbol:  Uchwała XVIII/129/12
Uchwała Nr XVIII/129/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kozy na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012-06-14 Symbol:  Uchwala XVIII/126/12
Uchwała Nr XVIII/126/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr XIII/82/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Kozy
2012-04-27 Symbol:  Uchwała XVII/115/12
Uchwała Nr XVII/115/12 Rady Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozy.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 15925362 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony