Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia 2013 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-12-12 Symbol:  Zarządzenie 124/13
Zarządzenie Nr 124/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na 2014 rok Urzędu Gminy Kozy
2013-12-05 Symbol:  Zarządzenie 122/13
Zarządzenie Nr 122/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy
2013-11-21 Symbol:  Zarządzenie 120/13
Zarządzenie Nr 120/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy
2013-11-19 Symbol:  Zarządzenie 119/13
Zarządzenie Nr 119/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń Centrum Sportowo - Widowiskowego w Kozach.
2013-11-15 Symbol:  Zarządzenie 118/13
Zarządzenie Nr 118/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie niestosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych rówmowartości kwoty 14.000 euro do sporządzenia projektu " Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozy".
2013-11-07 Symbol:  Zarządzenie 115/13
Zarządzenie Nr 115/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego dotacji dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" w Kozach
2013-10-22 Symbol:  Zarządzenie 111/13
Zarządzenie Nr 111/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia pracownikom Urzędu Gminy Kozy wymiaru czasu pracy w IV kwartale 2013 roku
2013-10-15 Symbol:  Zarządzenie 110/13
Zarządzenie Nr 110/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 października 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kozy do prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-10-15 Symbol:  Zarządzenie 109/13
Zarządzenie Nr 109/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku „Szkarbek”
2013-10-15 Symbol:  Zarządzenie 108/13
Zarządzenie Nr 108/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w klubie dziecięcym „Ranczo Bobasa”
2013-10-08 Symbol:  Zarządzenie 104/13
Zarządzenie Nr 104/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
2013-10-02 Symbol:  Zarządzenie 103/13
Zarządzenie Nr 103/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 2 października 2013 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia przeglądu wytworzonych w Urzędzie Gminy Kozy materiałów zawierających informacje niejawne
2013-10-02 Symbol:  Zarządzenie 102/13
Zarządzenie Nr 102/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek za rezerwację stanowisk pod stoiska handlowe na terenie targowiska gminnego
2013-09-30 Symbol:  Zarządzenie 100/13
Zarządzenie Nr 100/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 września 2013 r, w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę lub przedszkole.
2013-09-27 Symbol:  Zarządzenie 99/13
Zarządzenie Nr 99/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 15219543 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony