Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
znacznik ozdobny Ochrona Danych osobowych
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Budżet obywatelski
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory Prezydenckie 2020
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy 2013 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-12-31 Symbol:  Uchwała XXXVIII/255/
Uchwała Nr XXXVIII/255/13 Rady Gminy Kozy z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013-12-19 Symbol:  Uchwała XXXVII/254/1
Uchwała Nr XXXVII/254/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/231/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Kozy pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach prowadzonych inwestycji
2013-12-19 Symbol:  Uchwała XXXVII/253/1
Uchwała Nr XXXVII/253/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dopłaty do taryfy odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych w Gminie Kozy na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
2013-12-19 Symbol:  Uchwała XXXVII/252/1
Uchwała Nr XXXVII/252/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowanych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej
2013-12-19 Symbol:  Uchwała XXXVII/251/1
Uchwała Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy
2013-12-19 Symbol:  Uchwała XXXVII/250/1
Uchwała Nr XXXVII/250/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014 - 2024
2013-12-19 Symbol:  Uchwała XXXVII/249/1
Uchwała Nr XXXVII/249/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy
2013-12-19 Symbol:  Uchwała XXXVII/248/1
Uchwała Nr XXXVII/248/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kozy Nr XXIII/166/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów
2013-11-28 Symbol:  Uchwała XXXVI/247/13
Uchwała Nr XXXVI/247/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Kozy na 2014 rok
2013-11-28 Symbol:  Uchwała XXXVI/246/13
Uchwała Nr XXXVI/246/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przekazania przez Gminę Kozy dotacji celowej Gminie Bielsko - Biała w ramach realizacji projektu pn.: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
2013-11-28 Symbol:  Uchwała XXXVI/245/13
Uchwała Nr XXXVI/245/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013-11-28 Symbol:  Uchwała XXXVI/244/13
Uchwała Nr XXXVI/244/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy
2013-11-28 Symbol:  Uchwała XXXVI/243/13
Uchwała Nr XXXVI/243/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2023
2013-11-28 Symbol:  Uchwała XXXVI/242/13
Uchwała Nr XXXVI/242/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy
2013-11-28 Symbol:  Uchwała XXXVI/241/13
Uchwała Nr XXXVI/241/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 15925014 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony