Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy 2014 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-11-28 Symbol:  I/1/14
Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia sposobu głosowania dla wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kozy
2014-10-23 Symbol:  XLVI/321/14
Uchwała Nr XLVI/321/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
2014-10-23 Symbol:  XLVI/320/14
Uchwała Nr XLVI/320/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Kozy w 2014 roku
2014-10-23 Symbol:  XLVI/319/14
Uchwała Nr XLVI/319/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy
2014-10-23 Symbol:  XLVI/318/14
Uchwała Nr XLVI/318/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2014 - 2024
2014-10-23 Symbol:  XLVI/317/14
Uchwała Nr XLVI/317/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/306/14 Rady Gminy Kozy z dnia 11 września 2014 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Kozy pomocy fiansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach prowadzonych inwestycji
2014-10-23 Symbol:  XLVI/316/14
Uchwała Nr XLVI/316/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 31 maja 2005 r. pomiędzy Gminą Kozy a Gminą Wilamowice dotyczącego wykonywania przez Gminę Wilamowice zadania publicznego polegającego na zbiorowym odprowadzaniu ścieków na obszarze Gminy Kozy
2014-10-23 Symbol:  XLVI/315/14
Uchwała Nr XLVI/315/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014-10-23 Symbol:  XLVI/314/14
Uchwała Nr XLVI/314/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kozy i jej jednostkom podległym
2014-10-23 Symbol:  XLVI/313/14
Uchwała Nr XLV/313/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Kozy na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021
2014-10-23 Symbol:  XLVI/312/14
Uchwała Nr XLVI/312/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/302/14 Rady Gminy Kozy z dnia 11 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w któych realizowany jest obowiązek szkolny, niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Kozy przez osoby fizyczne i prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2014-10-23 Symbol:  XLVI/311/14
Uchwała Nr XLVI/311/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznegow ramach inicjatywy lokalnej
2014-10-23 Symbol:  XLVI/310/14
Uchwała Nr XLVI/310/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybudziałania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kozach
2014-10-23 Symbol:  XLVI/309/14
Uchwała Nr XLV/309/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014-10-06 Symbol:  XLV/308/14
Uchwała Nr XLV/308/14 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Pisarzowice obejmującej część Gminy Kozy i część Gminy Wilamowice

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 15253555 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony