Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy 2015 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2015-12-17 Symbol:  XII/99/15
Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015 - 2030
2015-12-17 Symbol:  XII/98/15
Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Budżetowa na 2015 rok Gminy Kozy
2015-12-17 Symbol:  XII/97/15
Uchwała Nr XII/97/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych w Gminie Kozy na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
2015-12-17 Symbol:  XII/96/15
Uchwała Nr XII/96/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015-12-17 Symbol:  XII/95/15
Uchwała Nr XII/95/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015-12-17 Symbol:  XII/94/15
Uchwała Nr XII/94/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozy na lata 2016 - 2026
2015-12-17 Symbol:  XII/93/15
Uchwała Nr XII/93/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kozy na lata 2016 - 2018
2015-12-17 Symbol:  XII/92/15
Uchwała Nr XII/92/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kozy na lata 2016 - 2020
2015-12-17 Symbol:  XII/91/15
Uchwała Nr XII/91/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2017
2015-12-17 Symbol:  XII/90/15
Uchwała Nr XII/90/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
2015-12-17 Symbol:  XII/104/15
Uchwała Nr XII/104/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w skłądzie osobowym doraźnej komisji do spraw opracowania Statutu Gminy Kozy
2015-12-17 Symbol:  XII/103/15
Uchwała Nr XII/103/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Gminy
2015-12-17 Symbol:  XII/102/15
Uchwała Nr XII/102/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Kozy na 2016 rok
2015-12-17 Symbol:  XII/101/15
Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2016 - 2030
2015-12-17 Symbol:  XII/100/15
Uchwała Nr XII/100/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na 2016 r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 15253533 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony