Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
znacznik ozdobny Ochrona Danych osobowych
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Budżet obywatelski
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory Prezydenckie 2020
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia 2015 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-01-08 Symbol:  Zarządzenie 116/15
Zarządzenie Nr 116/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych oraz najem i dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Kozy
2015-12-23 Symbol:  Zarządzenie 114/15
Zarządzenie Nr 114/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej oraz świadczeń dodatkowych dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kozy
2015-12-22 Symbol:  Zarządzenie 113/15
Zarządzenie Nr 113/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na 2016 rok Urzędu Gminy Kozy
2015-12-14 Symbol:  Zarządzenie 111/15
Zarządzenie Nr 111/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
2015-12-10 Symbol:  Zarządzenie 109/15
Zarządzenie nr 109/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kozy
2015-11-10 Symbol:  Zarządzenie 103/15
Zarządzenie Nr 103/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Kozy oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kozy
2015-11-05 Symbol:  Zarządzenie 102/15
Zarządzenie Nr 102/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
2015-10-29 Symbol:  Zarządzenie 99/15
Zarządzenie Nr 99/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie:
1) przyjecia Programu współpracy gminy kozyz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
2) określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych
2015-10-28 Symbol:  Zarządzenie 100/15
Zarządzenie Nr 100/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości stypendium szkolnego za okres od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
2015-10-13 Symbol:  Zarządzenie 96/15
Zarządzenie Nr 96/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 13 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 93/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 paździenika 2015 r.
2015-10-13 Symbol:  Zarządzenie 95/15
Zarządzenie Nr 95/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kozach dla przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015-10-05 Symbol:  Zarządzenie 93/15
Zarządzenie Nr 93/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015-10-05 Symbol:  Zarządzenie 92/15
Zarządzenie Nr 92/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 października 2015 r. wsprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w Kozach, dla przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015-10-02 Symbol:  Zarządzenie 91/15
Zarządzenie Nr 91/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę lub przedszkole w Gminie Kozy
2015-10-02 Symbol:  Zarządzenie 90/15
Zarządzenie Nr 90/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wskazania kandydatów do odwodowych komisji wyborczych w Kozach dla przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 15925366 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony