Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy 2014 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-12-18 Symbol:  II/9/14
Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok Gminy Kozy
2014-12-18 Symbol:  II/8/14
Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy
2014-12-18 Symbol:  II/7/14
Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015
2014-12-18 Symbol:  II/15/14
Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Kozy na 2015 rok
2014-12-18 Symbol:  II/14/14
Uchwała Nr II/14/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr I/5/14 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2014 r. wsprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
2014-12-18 Symbol:  II/13/14
Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych w Gminie Kozy na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
2014-12-18 Symbol:  II/12/14
Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku
2014-12-18 Symbol:  II/11/14
Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej
2014-12-18 Symbol:  II/10/14
Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015 - 2022
2014-11-28 Symbol:  I/6/14
Uchwała Nr I/6/14 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozy
2014-11-28 Symbol:  I/5/14
Uchwała Nr I/5/14 Rady Gminy Kozy z dnia 2 listopada 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
2014-11-28 Symbol:  I/4/14
Uchwała Nr I/4/14 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
2014-11-28 Symbol:  I/3/14
Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kozy
2014-11-28 Symbol:  I/2/14
Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kozy
2014-11-28 Symbol:  I/1/14
Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia sposobu głosowania dla wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kozy
Licznik odwiedzin: 15253537 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony