Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały, referaty, oddziały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Adres
ul.Krakowska 4
43-340 Kozy
Kontakt
Telefon
(33) 829 86 50
Fax
(33) 829 86 74
Kierownik Referatu
Katarzyna Reczko

Nr biura 15 - I piętro
Tel.  (33) 829 86 50   wew. 667
Tel.  (33) 829 86 67
Załatwia sprawy z zakresu:

- nadzoru nad gospodarką komunalną;
- ewidencji działalności gospodarczej;
- gospodarki zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy;
- koncesji alkoholowych;
- zarządzanie i nadzorowanie całokształtu spraw związanych z targowiskiem gminnym
Inspektor
Beata Łukaszek

Nr biura 15 - I piętro
Tel.  (33) 829 86 50  wew.  667
Tel.  (33) 829 86 67
Załatwia sprawy z zakresu:

- ewidencji działalności gospodarczej;
- gospodarki zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy;
Inspektor
Monika Sternalska - Żyrek

Nr biura 2 - parter
Tel.  (33) 829 86 50   wew. 668
Tel.  (33) 829 86 68
Załatwia sprawy z zakresu:

- ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- ustalania wpływu realizacji inwestycji na środowisko (decyzje o środowiskowych  uwarunkowaniach);
- opiniowania wniosków i wydawania  zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów;
- gospodarki odpadami;
- utrzymania czystości i porządku w gminie;
Podinspektor
Bożena Koczur

Nr biura 2 - parter
Tel.  (33) 829 86 50 wew. 668
Tel.  (33) 829 86 68
Załatwia sprawy z zakresu:

- ochrony środowiska;
- koordynowania inwestycji prowadzonych przez gminę, w tym kanalizacji;
- gospodarki wodno - ściekowej;
- nadzoru nad cmentarzem komunalnym;
Podinspektor
Joanna Wieczerzak
Nr biura 2 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 678
Tel. (33) 829 86 78
Załatwia sprawy z zakresu:
- gospodarki odpadami;
- utrzymania czystości i porządku w gminie;
Zadania
Do zadań referatu należą sprawy ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, gospodarki komunalnej, rolnictwa, gospodarki zasobami mieszkaniowymi gminy, działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowy zakres zadań refertatu KOŚ opisuje paragraf 25 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 9 lipca 2013
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 15621839 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony