Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały, referaty, oddziały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Adres
ul.Krakowska 4
43-340 Kozy
Kontakt
Telefon
(33) 829 86 50
Fax
(33) 829 86 74
Kierownik Referatu
Piotr Kine

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 663
Tel. (33) 829 86 63

Inspektor
Magdalena Sztefko - Jasińska

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 664
Tel. (33) 829 86 64
załatwia sprawy z zakresu:

- gospodarki gruntami gminnymi;
- przetargów dotyczących gminnych nieruchomości gruntowych i obiektów budowlanych;
- wywłaszczania nieruchomości na rzecz gminy;
- komunalizacji mienia;
- nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
- nazewnictwa ulic;
- podziału nieruchomości gruntowych;
- zarządzania mieniem komunalnym;
- oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi;
- naliczenia jednorazowej opłaty tytułem wzrostu wartości zbytej nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - opłata planistyczna.
- wydawania opinii o przeznaczeniu terenu w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego;
- postępowanie dotyczące opracowania studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Podinspektor
Wojciech Rusztyn

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 716

Inspektor
Janusz Bednarczyk

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 716
 załatwia sprawy z zakresu:

- zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy do 30 tys.euro;
- koordynowania i prowadzenia prac budowlanych związanych z zarządzeniem obiektami komunalnymi;
- nadzoru budowlanego;
- nadzoru techniczno - budowlanego nad bieżącymi remontami zasobów mieszkaniowych i urządzeń komunalnych;
Inspektor
Magdalena Piznal

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 664
Tel. (33) 829 86 64

Inspektor
Kazimierz Gajda

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 664
Tel. (33) 829 86 64
załatwia sprawy z zakresu:

- nadzoru budowlanego;
- gospodarki komunalnej w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci oraz urządzeń komunalnych;
- budownictwa kubaturowego, budowy, modernizacji dróg, przepustów, oświetlenia ulicznego, chodników, parkingów;
- uzgadniania przebiegu tras nowoprojektowanych sieci;
- nadzoru techniczno - budowlanego nad bieżącymi remontami zasobów mieszkaniowych i urządzeń komunalnych;
Zadania
Do referatu należą sprawy planowania przestrzennego, budownictwa, gospodarki gruntami, utrzymania dróg gminnych oraz oświetlenia, transportu zbiorowego. Szczegółowy zakres zadań refertatu BRG opisuje paragraf 23 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.
Dokumenty powiązane
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 12 października 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 15621847 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony