Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały, referaty, oddziały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Adres
ul.Krakowska 4
43-340 Kozy
Kontakt
Telefon
(33) 817 42 31, (33) 829 86 50
Fax
(33) 829 86 74
Kierownik Referatu Sekretarz Gminy
Monika Olma

Nr biura 21 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 672
Tel  (33) 829 86 72
Sprawy
- organizacja pracy Urzędu,
- koordynacja obsługi prawnej Urzędu,
- współpraca z Radą Gminy,
- przeprowadzanie wyborów i referendów,
- nadzór nad ochroną i przetwarzaniem danych osobowych,
- przyjomowanie ustnych oświadczen woli spadkodawców
Podinspektor
Beata Skoczylas

Nr biura 10 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 660
Tel. (33) 829 86 60
Sprawy
- kadrowe,
- organizacyjno - porządkowe
Inspektor
Karolina Dowgalska

Inspektor
Maria Probola

Nr biura 3 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 653
Tel. (33) 829 86 53
Sprawy:
- wydawanie dowodów osobistych,
- sprawy meldunkowe
- ochrona mienia,
- archiwum zakładowe,
- administracyjno - gospodarcze,
Zastępca Kierownika USC
Lucyna Greń

Nr biura 3 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 677
Tel. (33) 829 86 77
Sprawy
- Urzędu Stanu Cywilnego
- prowadzenie rejestru mieszkańców,
- prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców
- sprawy meldunkowe,
- prowadzenie rejestru wyborców,
Podinspektor
Halina Kozieł

Nr biura 1 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 665
Tel. (33) 829 86 65


Sprawy
- Dziennik podawczy,
- udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie
- redakcja strony internetowej urzędu,
- współdziałanie w zakresie turystyki,
- promocja gminy,
- współdziałanie w zakresie opieki zdrowotnej,
- przygotowanie i dystrybucja wydawnictw i materiałów promujących gminę.
Inspektor
Krystyna Kućka

Nr biura 23 - piętro
Tel.  (33) 829 86 50
Fax.  (33) 829 86 74
Sprawy
- obsługa sekretariatu,
- współdziałanie w zakresie
* kultury fizycznej i sportu,
* współpracy z organizacjami pożytku publicznego
* kultury
* opieki społecznej
* bezpieczeństwa publicznego
Inspektor
Małgorzata Bednarz

Nr biura 10 - piętro
Tel. (33) 829 86 50  wew. 666
Tel. (33) 829 86 66
Fax. (33) 829 86 74
Sprawy
- obsługa techniczno - administracyjna Rady Gminy,
- udostępnianie informacji publicznej
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
- prowadzenie rejestru skarg i wniosków
Zadania
Do zadań referatu należą sprawy organizacji, funkcjonowania Urzędu, kadr, administracyjno - gospodarcze, ewidencji ludności, dowodów osobistych, ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych, organizacji wyborów, kultury, kultury fizycznej, turystyki, zdrowia, opieki społecznej, współpracy z organizacjami. Szczegółowy zakres zadań określa § 21 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.

Dokumenty powiązane
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 17 lipca 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 15621852 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony