Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Program Ochrony Środowiska Gminy Kozy
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kozy
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
Strategia Integracji Społecznej i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozy na lata 2016 - 2026
Uchwała Budżetowa Gminy Kozy na 2006 r.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Kozy objętym działaniem "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach- nie obowiązuje w związku ze stwierdzeniem jej nieważności decyzją Wojewody Śląskiego.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2005 r.
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Kozy na 2007 r.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozy
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy (2005 z późniejszymi zmianami).
Rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom na pomoc zdrowotną oraz warunki i sposoby przyznawania świadczeń.
Aktualizacja Gminnego "Planu Gospodarki Odpadami" dla Gminy Kozy r. 2007
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Regulamin dostarczania wody na obszarze Gminy Kozy.
Oświadczenia majątkowe za 2007 r

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 15621826 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony