Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
znacznik ozdobny Ochrona Danych osobowych
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Budżet obywatelski
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory Prezydenckie 2020
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2006-10-24 Symbol:  UchwałaXXXVII/284/06
Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie rozpatrzenia zarzutów zawartych w skardze na Wójta Gminy
2006-10-24 Symbol:  UchwałaXXXVII/283/06
Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2006 r.
2006-10-24 Symbol:  UchwałaXXXVII/282/06
Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych.
2006-09-07 Symbol:  Uchwała XXXVI/281/06
Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji Poradni Reumatologicznej funkcjonującej w strukturach Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy FIAT AUTO POLAND S.A. w Bielsku-Białej.
2006-09-07 Symbol:  Uchwała XXXVI/280/06
Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej.
2006-09-07 Symbol:  Uchwała XXXVI/279/06
Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2006 r.
2006-09-07 Symbol:  Uchwała XXXVI/278/06
Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie nieuwzględnienia skargi Wojewody Śląskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/231/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Kozy objętego działaniem "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.
2006-09-07 Symbol:  Uchwała XXXVI/277/06
Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
2006-09-07 Symbol:  Uchwała XXXVI/276/06
Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej oznaczonej pgr 3190/8, objętej KW 62033 stanowiącej własność Gminy Kozy.
2006-09-07 Symbol:  Uchwała XXXVI/275/06
Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, poprzez sprzedaż udziału Gminy Kozy w nieruchomości gruntowej oznaczonej pb 241/3 i pgr 2675/1 objętej KW 26167.
2006-09-07 Symbol:  Uchwała XXXVI/274/06
Uchwała Rady Gminy zmieniająca uchwałę Nr XXXV/271/2006 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kozach na rok szkolny 2006/2007".
2006-09-07 Symbol:  Uchwała XXXVI/273/06
Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Kóz.
2006-06-29 Symbol:  Uchwała XXXV/272/06
Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej wyrażonego w Uchwale Nr XLII/377/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25.05.2006 r. w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie województwa śląskiego.
2006-06-29 Symbol:  Uchwała XXXV/271/06
Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów LO w Kozach na rok szkolny 2006/2007"
2006-06-29 Symbol:  Uchwała XXXV/270/06
Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na projekt pn.: "Równe szanse, program stypendialny Gminy Kozy 2006/2007" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 15925078 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony