Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarcz Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy
Rezygnacja z umowy dzierżawy
Podział nieruchomości (etap postępowania wstępny)
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (budynku)
Wydzierżawienie gruntu
Cesja umowy dzierżawy gruntu
Nabycie (wykup) nieruchomości na rzecz gminy Kozy
Podział nieruchomości (etap postępowania końcowy)
Rozgraniczenie nieruchomości (etap wstępny)
Rozgraniczenie nieruchomości (etap końcowy)
Zamiana nieruchomości
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste mienia gminnego w drodze bezprzetargowej - na
uzupełnienie.
Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - powstałej z tytułu reszty ceny przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste mienia gminnego w drodze przetargu.
Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz umorzenie odsetek od tych należności.
Odpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - mienie gminne.
Naliczenie jednorazowej opłaty tytułem wzrostu wartości zbytej nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy


Strony 1 Przejdź do strony nr 2

Licznik odwiedzin: 15219583 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony