Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Aktualne ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-01-11
Zaktualizowana kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kozy
2019-01-10
Wójt Gminy Kozy informuje, że stosownie do art. 35 ust. 1,2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm./
od dnia 10.01.2019r. zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kozach, na okres 21 dni,
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
2019-01-09
Zarządzenie 7/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019-01-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Kozy z dnia 07.01.2019r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło. energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozy
2019-01-03
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w 2019 roku na terenie gminy Kozy w ramach rozwoju sportu
2019-01-02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego pn: " Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sikorek w Kozach"
2019-01-02
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego pn :" Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Sosnowej w Kozach"
2018-10-26
Zaktualizowana kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kozy
2018-10-29
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozy
2018-10-12
Wójt Gminy Kozy ogłasza konsultacje Programu współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 14556085 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony