Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Archiwum zamówień Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-17 Symbol:  JRP.271.1.6.2018
Zadanie 6: Inżynier Kontraktu
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu polegającego na wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – etap X” współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020
2018-10-25 Symbol:  ZP.271.1.25.2018
„Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Kozy i jej jednostek organizacyjnych”
2018-09-27 Symbol:  ZP.271.1.24.2018
"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania:
Projekt kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy"
2018-09-13 Symbol:  ZP.271.1.23.2018
"Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kozy"
2018-08-29 Symbol:  ZP.271.1.21.2018
„Dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Kozy w roku 2018”
2018-08-24 Symbol:  ZP.271.1.20.2018
objazdowa zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych wytworzonych na terenie Gminy Kozy w latach 2018-2019
2018-07-03 Symbol:  ZP.271.1.18.2018
„Dostawa rur kanalizacyjnych strukturalnych na potrzeby Gminy Kozy w roku 2018”
2018-06-11 Symbol:  ZP.271.1.17.2018
„Rewitalizacja zieleni parku pałacowego w Kozach”
2018-05-21 Symbol:  ZP.271.1.15.2018
„Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń elektronicznych (3 części):
Część nr 1 – Sprzęt komputerowy i elektroniczny
Część nr 2 – Kopiarki i drukarka
Część nr 3 – Zestaw interaktywny”
2018-05-18 Symbol:  ZP.271.1.14.2018
Przebudowa mostu na ulicy Beskidzkiej w Kozach
2018-04-24 Symbol:  ZP.271.1.13.2018
Dostawa i montaż wyposażenia sal przedszkolnych i szatni w budynku przedszkola publicznego przy ul. Akacjowej 8 w Kozach- powtórzony
2018-04-13 Symbol:  ZP.271.1.12.2018
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy- dwa zadania :
Zadanie 1: Odbiór odpadów komunalnych
Zadanie 2: obsługa i wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
2018-03-29 Symbol:  ZP.271.1.11.2018
„Modernizacje i bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kozy w roku 2018 (3 części)”
Część nr 1 – Modernizacje i remonty nawierzchni dróg gminnych
Część nr 2 – Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
Część nr 3 – Wykonanie oznakowania poziomego dróg
2018-03-20 Symbol:  ZP.271.1.10.2018
Dostawa i montaż wyposażenia sal przedszkolnych i szatni w budynku przedszkola publicznego przy ul. Akacjowej 8 w Kozach- powtórzony
2018-03-06 Symbol:  ZP.271.1.9.2018
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy (dwa zadania):
ZADANIE 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przeczniej – kanał D
ZADANIE 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej – kanał E

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 15219414 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony