Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Udostępnianie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych w trybie jednostkowym, udostępnienie dokumentacji dowodowej oraz udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

Opis
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1452), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. 2012 poz. 75) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1450), ozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1153)

Miejsce
Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Pokój nr 3
Informacja
Tel: (33) 8298650
    (33) 8298653
fax. 33 829 86 74
Osoba odpowiedzialna:
Karolina Dowgalska Inspektor,
Maria Probola Podinspektor,
Lucyna Greń Z-ca kierownika USC
Wymagane dokumenty
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych - w przypadku udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Wniosek o udostępnienie dokumentacji dowodowej - w przypadku udostępnienia dokumentacji dowodowej

Wniosek o udostępnienie z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców  - w przypadku udostępnienia danych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców

Dokument potwierdzający interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych ( np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów). Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie dłużej niż miesiąc.
Opłaty
Opłatę za jednostkową informację w wysokości 31 zł (słownie: trzydzieści jeden)należy wnosić na konto Nr 08 1240 4142 1111 0010 3694 3378
Sposób załatwienia sprawy
Odpowiedź na wniosek,  decyzja administracyjna.
eUrząd

Osoba odpowiedzialnaLucyna Greń
Data utworzenia5 lipca 2010
UdostępniłMarta Tylza
Data udostępnienia6 lipca 2010

    Data ost. zmiany: 12 stycznia 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 14144190 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony