Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
znacznik ozdobny Ochrona Danych osobowych
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Budżet obywatelski
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory Prezydenckie 2020
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy 2017 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-12-21 Symbol:  XXXIV/279/17
Uchwała Nr XXXIV/279/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018 - 2035
2017-12-21 Symbol:  XXXIV/278/17
Uchwała Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r.Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy
2017-12-21 Symbol:  XXXIV/277/17
Uchwała Nr XXXIV/277/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy
2017-12-21 Symbol:  XXXIV/276/17
Uchwała Nr XXXIV/276/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2017 - 2035
2017-12-21 Symbol:  XXXIV/275/17
Uchwała Nr XXXIV/275/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r.w sprawie dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych w Gminie Kozy na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
2017-12-21 Symbol:  XXXIV/274/17
Uchwała Nr XXXIV/274/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie, w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, mieszczacego się w budynku położonym w Kozach, przy ul. Szkolnej 4, na działce nr 2229/10, obj. KW BB1B/00062033/9
2017-12-21 Symbol:  XXXIV/273/17
Uchwała Nr XXXIV/273/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie, w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, mieszczacego się w budynku położonym w Kozach, przy ul. Szkolnej 4, na działce nr 2229/10, obj. KW BB1B/00062033/9
2017-12-21 Symbol:  XXXIV/272/17
Uchwała Nr XXXIV/272/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r.w sprawie planu pracy Rady Gminy Kozy na 2018 rok
2017-11-23 Symbol:  XXXIII/271/17
Uchwała Nr XXXIII/271/17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy
2017-11-23 Symbol:  XXXIII/270/17
Uchwała Nr XXXIII/270/17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
2017-11-23 Symbol:  XXXIII/269/17
Uchwała Nr XXXIII/269/17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017-11-23 Symbol:  XXXIII/268/17
Uchwała Nr XXXIII/268/17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2017-11-23 Symbol:  XXXIII/267/17
Uchwała Nr XXXIII/267/17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kozy
2017-11-23 Symbol:  XXXIII/266/17
Uchwała Nr XXXIII/266/17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kozy
2017-11-23 Symbol:  XXXIII/265/17
Uchwała Nr XXXIII/265/17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2019

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 15925287 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony