Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystanie informacji publicznych
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia 2017 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-08-16 Symbol:  Zarządzenie 99/17
Zarządzenie Nr 99117 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna".
2017-08-02 Symbol:  Zarządzenie 97/17
Zarządzenie Nr 97/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Gminy Kozy.
2017-08-01 Symbol:  ZARZĄDZENIE 95/17
Zarządzenie Nr 95/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu postępowania z dokumentami będącymi gwarancjami bankowymi i gwarancjami ubezpieczeniowymi stanowiącymi wadia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożone w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy Kozy
2017-08-01 Symbol:  ZARZĄDZENIE 94/17
Zarządzenie Nr 94/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
2017-08-01 Symbol:  ZARZĄDZENIE 93/17
Zarządzenie Nr 93/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Kozy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne
2017-08-01 Symbol:  ZARZĄDZENIE 92/17
Zarządzenie Nr 92/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu komisji przetargowej dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy w Kozach
2017-07-31 Symbol:  Zarządzenie 89/17
Zarządzenie Nr 89/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 14.07.2017r. w sprawie określenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu pod stoiska handlowe na terenie Parku Dworskiego w Kozach, w czasie trwania dożynek gminnych
2017-07-13 Symbol:  Zarządzenie 88/17
Zarządzenie nr 88/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz, oraz sprzętu.
2017-07-04 Symbol:  Zarządzenie 86/17
Zarządzenie nr 86/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z gminnych szaletów publicznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Kozy, sposobu pobierania kwot z automatów wrzutowych w nich zainstalowanych oraz powołania komisji pobierającej opłaty
2017-06-26 Symbol:  Zarządzenie 79/17
Zarządzenie nr 79/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 14.06.2017r, w sprawie przyjecia planu Rozwoju Sieci Dróg Gminnych w Gminie Kozy na lata 2017-2020
2017-06-14 Symbol:  Zarządzenie 78/17
Zarządzenie Nr 78/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gmniy Kozy
2017-06-13 Symbol:  Zarządzenie 75/17
Zarządzenie Nr 75/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących form kart do głosowania i informacji dla wyborcy w wyborach samorządowych
2017-06-08 Symbol:  Zarządzenie 74/17
Zarządzenie Nr 74/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze Dyrektora Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach Pl. Ks. Karola Kochaja 1
2017-06-05 Symbol:  Zarządzenie 71/17
Zarządzenie Nr 71/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Domu Kultury w Kozach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2016 rok
2017-05-31 Symbol:  Zarządzenie 69/17
Zarządzenie Nr 69/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 29.05.2017r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Kozy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługi transportowo – sprzętowe na potrzeby Gminy Kozy w 2017 roku w zakresie remontów i modernizacji dróg”

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 10253655 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony