Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystanie informacji publicznych
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia 2017 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-10-16 Symbol:  Zarządzenie 120/17
Zarządzenie Nr 120/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. postępowania z archiwalnymi i niearchiwalnymi dokumentami z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
2017-10-11 Symbol:  Zarządzenie 118/17
Zarządzenie Nr 118/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 11 października 2017r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń Centrum Sportowo - Widowiskowego w Kozach
2017-09-27 Symbol:  Zarządzenie 113/17
Zarządzenie Nr 113/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 września 2017r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Kozy
2017-09-27 Symbol:  ZARZĄDZENIE 114/17
Zarządzenie Nr 114/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy Kozy
2017-09-15 Symbol:  ZARZĄDZENIE 111/17
Zarządzenie Nr 111/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Kozy dnia wolnego w zamian za święto
2017-09-14 Symbol:  Zarządzenie 110/17
Zarządzenie Nr 110/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 13 września 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kozy
2017-09-13 Symbol:  Zarządzenie 109/17
Zarządzenie Nr 109/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 13 września 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych gminy Kozy w 2017 r.
2017-09-12 Symbol:  Zarządzenie 108/17
Zarządzenie Nr 108/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 września 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 102/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
2017-09-11 Symbol:  Zarządzenie 106/17
Zarządzenie Nr 106/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 7 września 2017r. w sprawie umieszczania informacji na tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Kozy
2017-08-25 Symbol:  Zarządzenie 102/17
Zarządzenie Nr 102/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania majątku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
2017-08-22 Symbol:  Zarządzenie 101/17
Zarządzenie Nr 101/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w 2017 roku na terenie gminy Kozy realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
2017-08-16 Symbol:  Zarządzenie 99/17
Zarządzenie Nr 99/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna".
2017-08-02 Symbol:  Zarządzenie 97/17
Zarządzenie Nr 97/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Gminy Kozy.
2017-08-01 Symbol:  ZARZĄDZENIE 95/17
Zarządzenie Nr 95/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu postępowania z dokumentami będącymi gwarancjami bankowymi i gwarancjami ubezpieczeniowymi stanowiącymi wadia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożone w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy Kozy
2017-08-01 Symbol:  ZARZĄDZENIE 94/17
Zarządzenie Nr 94/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 10654918 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony