Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
znacznik ozdobny Ochrona Danych osobowych
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Budżet obywatelski
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory Prezydenckie 2020
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy 2018 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-11-08 Symbol:  XLIV/349/18
Uchwała Nr XLIV/349/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy
2018-11-08 Symbol:  XLIV/348/18
Uchwała Nr XLIV/348/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018 - 2035
2018-11-08 Symbol:  XLIV/347/18
Uchwała Nr XLIV/347/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/329/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2018-11-08 Symbol:  XLIV/346/18
Uchwała Nr XLIV/346/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kozy
2018-11-08 Symbol:  XLIV/345/18
Uchwała Nr XLIV/345/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kozy a Gminą Jaworze dotyczącego porozumienia i zapewnienia miejsc w mieszkaniu chronionym dla mieszkańców z terenu Gminy Kozy
2018-11-08 Symbol:  XLIV/344/18
Uchwała Nr XLIV/344/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostanie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Kozy
2018-11-08 Symbol:  XLIV/343/18
Uchwała Nr XLIV/343/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kozy na 2019 rok
2018-11-08 Symbol:  XLIV/342/18
Uchwała Nr XLIV/342/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kozy na lata 2019 - 2021
2018-11-08 Symbol:  XLIV/341/18
Uchwała Nr XLIV/341/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla któych organem prowadzącym jest Gmina Kozy
2018-11-08 Symbol:  XLIV/340/18
Uchwała Nr XLIV/340/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Kozy
2018-11-08 Symbol:  XLIV/339/18
Uchwała Nr XLIV/339/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018-11-08 Symbol:  XLIV/338/18
Uchwała Nr XLIV/338/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018-11-08 Symbol:  XLIV/337/18
Uchwała Nr XLIV/337/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kozy
2018-09-20 Symbol:  XLIII/336/18
Uchwała Nr XLIII/336/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany zmiany uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy
2018-09-20 Symbol:  XLIII/335/18
Uchwała Nr XLIII/335/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloeltniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018 - 2035

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 15925367 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony