Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy 2018 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-07-24 Symbol:  XLII/325/18
Uchwała Nr XLII/325/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy
2018-07-24 Symbol:  XLII/324/18
Uchwała Nr XLII/324/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018 - 2035
2018-07-24 Symbol:  XLII/323/18
Uchwała Nr XLII/323/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018-07-24 Symbol:  XLII/322/18
Uchwała Nr XLII/322/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy
2018-07-24 Symbol:  XLII/321/18
Uchwała Nr XLII/321/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Kozy
2018-06-26 Symbol:  XLI/320/18
Uchwała Nr XLI/320/18 Rady Gminy Kozy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy dla obszaru położonego przy ul. Przecznia i ul. Folwarcznej
2018-06-26 Symbol:  XLI/319/18
Uchwała Nr XLI/319/18 Rady Gminy Kozy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy
2018-06-26 Symbol:  XLI/318/18
Uchwała Nr XLI/318/18 Rady Gminy Kozy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018 - 2035
2018-06-26 Symbol:  XLI/317/18
Uchwała Nr XLI/317/18 Rady Gminy Kozy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozy oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kozy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych
2018-06-26 Symbol:  XLI/316/18
Uchwała Nr XLI/316/18 Rady Gminy Kozy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji infomracji o kandydacie na ławników
2018-06-26 Symbol:  XLI/315/18
Uchwała Nr XLI/315/18 Rady Gminy Kozy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
2018-05-24 Symbol:  XL/314/18
Uchwała Nr XL/314/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy
2018-05-24 Symbol:  XL/313/18
Uchwała Nr XL/313/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy za rok 2017
2018-05-24 Symbol:  XL/312/18
Uchwała Nr XL/312/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozy za rok 2017
2018-05-24 Symbol:  XL/311/18
Uchwała Nr XL/311/18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kozy za rok 2017

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 13335689 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony