Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia 2018 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-03-16 Symbol:  Zarządzenie 35/18
Zarządzenie Nr 35 /18 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu użyczania kompostowników na terenie Gminy Kozy
2018-03-09 Symbol:  Zarządzenie 33/18
Zarządzenie Nr 33/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach
2018-03-08 Symbol:  Zarządzenie 32/18
Zarządzenie Nr 32/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku położonym w Kozach, przy ul. Szkolnej 6, na działce nr 2229/11, obj. KW BB1B/00062033/9.
2018-03-07 Symbol:  Zarządzenie 31/18
Zarządzenie Nr 31/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
2018-03-05 Symbol:  Zarządzenie 30/18
Zarządzenie Nr 30/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kozy
2018-02-26 Symbol:  Zarządzenie 25/18
Zarządzenie Nr 25/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wskazania miesjca korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Kozy w sytuacji gdy liczba dzieci zgłosoznych podczas postępowania rekrutacyjnego przewyższy liczbę miejsc w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach
2018-02-26 Symbol:  Zarządzenie 24/18
Zarządzenie Nr 24/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozy dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potweirdzenia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019
2018-02-26 Symbol:  Zarządzenie 23/18
Zarządzenie Nr 23/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozy, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019
2018-02-26 Symbol:  Zarządzenie 22/18
Zarządzenie Nr 22/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe w 2017 r.
2018-02-20 Symbol:  Zarządzenie 21/18
Zarządzenie Nr 21/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2017 r.
2018-02-14 Symbol:  Zarządzenie 19/18
Zarządzenie nr 19/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej budowy przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacjowej 8 w Kozach.
2018-02-13 Symbol:  Zarządzenie 18/18
Zarządzenie Nr 18/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2018-02-06 Symbol:  Zarządzenie 16/18
Zarządzenie Nr 16/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na wsparcie zadań na terenie gminy Kozy w ramach rozwoju sportu w 2018 roku
2018-02-06 Symbol:  Zarządzenie 15/18
Zarządzenie Nr 15/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych gminy Kozy w 2018 r.
2018-02-05 Symbol:  Zarządzenie 13/18
Zarządzenie Nr 13/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 01.02.2018r. w sprawie oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do lat trzech nieruchomości gruntowych, położonych w Kozach z przeznaczeniem pod usytuowanie na nich pojemników na odzież używaną

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 12133084 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony