Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia 2018 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-09-13 Symbol:  Zarządzenie 88/18
Zarządzenie Nr 88/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej oraz wprowadzenia schematu ogólnego procedury kontroli
2018-09-12 Symbol:  Zarządzenie 94/18
Zarządzenie Nr 94 /18 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy
2018-09-12 Symbol:  Zarządzenie 93/18
Zarządzenie Nr 93/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kozy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych
2018-09-04 Symbol:  Zarządzenie 90/18
Zarządzenie Nr 90/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w 2018 roku na terenie gminy Kozy w ramach rozwoju sportu
2018-08-27 Symbol:  Zarządzenie 87/18
Zarządzenie Nr 87/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kozy, Rady Powiatu Bielskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Wójta Gminy Kozy w dniu 21 października 2018 r.
2018-08-08 Symbol:  Zarządzenie 84/18
Zarządzenie Nr 84/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Kozy
2018-08-07 Symbol:  Zarządzenie 83/18
Zarządzenie Nr 83/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora - 3/4 etatu w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy Kozy
2018-06-28 Symbol:  Zarządzenie 74/18
Zarządzenie Nr 74/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy
2018-06-15 Symbol:  Zarządzenie 71/18
Zarządzenie Nr 71/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozy oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kozy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych
2018-06-12 Symbol:  Zarządzenie 70/18
Zarządzenie Nr 70/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Kozy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kozy położonej w Kozach, przy ul. Szkolnej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka 2229/10.
2018-06-12 Symbol:  Zarządzenie 69/18
Zarządzenie Nr 69/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie oddania w użyczenie, na okres 3 lat, lokalu mieszczącego się w budynku położonym w Kozach przy ul. Przecznia 64, na działce nr 499/27, obj. KW BB1B/00062033/9
2018-06-11 Symbol:  Zarządzenie 68/18
Zarządzenie Nr 68/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2018-06-01 Symbol:  Zarzadzenie 64/18
Zarządzenie Nr 64/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 maja 2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/18 w sprawie przyjęcia Programu użyczania kompostowników na terenie Gminy Kozy
2018-05-28 Symbol:  Zarządzenie 66/18
Zarządzenie Nr 66/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki MERCEDES BENZ SPRINTER.
2018-05-28 Symbol:  Zarządzenie 65/18
Zarządzenie Nr 65/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Kozy.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 13335649 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony