Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ochrona Środowiska Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-11-29 Symbol:  KOŚ.6220.5.2018.MZ
Zawiadomienie Wójta Gminy Kozy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i budowa budowli spowalniających spływ wody niedostosowanych do wód wezbraniowych w zlewni Potoku Leśniówka”, w miejscowości Kozy, na działce 3865/60.
2018-11-29 Symbol:  KOŚ.6220.4.2018.MZ
Zawiadomienie Wójta Gminy Kozy o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia w trybie art. 155 KPA decyzji znak: KOŚ.6220.2.2018.MŻ z dnia 24.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Przebudowa i budowa budowli spowalniających spływ wody niedostosowanych do wód wezbraniowych w zlewni Potoku Leśniówka, w miejscowości Kozy, na działce 3865/60,
z uwagi na słuszny interes strony.
2018-05-10 Symbol:  KOŚ.6220.2.2018.MZ
Przebudowa i budowa budowli spowalniających spływ wody niedostosowanych do wód wezbraniowych w zlewni Potoku Leśniówka w miejscowości Kozy na działce 3865/60
2017-08-23 Symbol:  KOŚ.6220.4.2017.MZ
Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Wadowice - granica województwa oraz rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko - Biała Główna na odcinku granica województwa - Bielsko - Biała Główna
2017-04-13 Symbol:  Uchwała 167/16
Uchwała Nr XXI/167/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy
2017-01-18 Symbol:  rap.POS 2014
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2015
2016-06-08 Symbol:  KOŚ
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016-05-13 Symbol:  KOŚ.6220.5.2016.MZ
Przebudowa drogi powiatowej 4484S ul. Przecznia w Kozach
2016-03-31 Symbol:  KOŚ.6220.2.2016.MZ
Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo - produkcyjnego na warsztat, w którym świadczone bedą usługi w zakresie blacharstwa i lakiernictwa samochodowego w Kozach przy ul. Dworcowej 30.
2015-09-30 Symbol:  KOŚ.6220.8.2015.MŻ
Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy - Zadanie 1:Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) oraz w ulicach Przecznia i Dolna

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 15621946 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony