Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
znacznik ozdobny Ochrona Danych osobowych
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Budżet obywatelski
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory Prezydenckie 2020
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy - 2008 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2008-12-29 Symbol:  Uchwała XXII/172/08
Uchwała Nr XXII/172/2008 Rada Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kozy na 2009 rok.
2008-12-29 Symbol:  Uchwała XXII/171/08
Uchwała XXII/171/2008 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
2008-12-29 Symbol:  Uchwała XXII/170/08
Uchwała Nr XXII/170 /2008 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2008r. Uchwała Budżetowa na 2009 r. Rady Gminy Kozy.
2008-12-29 Symbol:  Uchwała XXII/169/08
Uchwała Nr XXII/169/08 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
2008-12-29 Symbol:  Uchwała XXII/168/08
Uchwała Nr XXII/168/08 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej na 2008 rok Rady Gminy Kozy.
2008-12-29 Symbol:  Uchwała XXII/167/08
Uchwała Nr XXII/167/2008 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy.
2008-12-29 Symbol:  Uchwała XXII/166/08
Uchwała Nr XXII/166/2008 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Kozy.
2008-12-29 Symbol:  Uchwała XXII/165/08
UCHWAŁA Nr XXII/165/2008 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
2008-12-29 Symbol:  Uchwała XXII/164/08
Uchwała Nr XXII/164/2008 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach.
2008-12-29 Symbol:  Uchwała XXII/163/08
Uchwała Nr XXII/ 163 /2008 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
2008-12-29 Symbol:  Uchwała XXII/162/08
Uchwała Nr XXII/162/2008 Rada Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.
2008-12-29 Symbol:  Uchwała XXII/161/08
Uchwała Nr XXII/ 161/2008 Rada Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.
2008-12-29 Symbol:  Uchwała XXII/160/08
Uchwała Nr XXII/160/2008 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozy.
2008-12-04 Symbol:  Uchwała XXI/158/08
Uchwała nr XXI/158/2008 Rady Gminy Kozy z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
2008-12-04 Symbol:  Uchwała XXI/157/08
Uchwała nr XXI/157/08 Rady Gminy Kozy z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej na 2008 rok Rady Gminy Kozy.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 15925043 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony