Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy 2018 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-20 Symbol:  II/9/18
Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023
2018-12-20 Symbol:  II/23/18
Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kozy
2018-12-20 Symbol:  II/22/18
Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kozy
2018-12-20 Symbol:  II/21/18
Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2019 - 2035
2018-12-20 Symbol:  II/20/18
Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Kozy na 2019 rok
2018-12-20 Symbol:  II/19/18
Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy
2018-12-20 Symbol:  II/18/18
Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018 - 2035
2018-12-20 Symbol:  II/17/18
Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/237/17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozy
2018-12-20 Symbol:  II/16/18
Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
2018-12-20 Symbol:  II/15/18
Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
2018-12-20 Symbol:  II/14/18
Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych w Gminie Kozy na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
2018-12-20 Symbol:  II/13/18
Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018-12-20 Symbol:  II/12/18
Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018-12-20 Symbol:  II/11/18
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018-12-20 Symbol:  II/10/18
Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 15253560 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony