Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Rady Gminy 2019 r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-03-14 Symbol:  IV/46/19
Uchwała nr IV/46/19 Rady Gminy Kozy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
2019-03-14 Symbol:  IV/45/19
Uchwała nr IV/45/19 Rady Gminy Kozy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Kozy
2019-03-14 Symbol:  IV/44/19
Uchwała nr IV/44/19 Rady Gminy Kozy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2019 - 2035
2019-03-14 Symbol:  IV/43/19
Uchwała nr IV/43/19 Rady Gminy Kozy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Kozy w roku 2019
2019-03-14 Symbol:  IV/42/19
Uchwała nr IV/42/19 Rady Gminy Kozy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozy na lata 2019 - 2033
2019-03-14 Symbol:  IV/41/19
Uchwała nr IV/41/19 Rady Gminy Kozy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy - Aktualizacja
2019-03-14 Symbol:  IV/40/19
Uchwała nr IV/40/19 Rady Gminy Kozy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla gminy Kozy
2019-03-14 Symbol:  IV/39/19
Uchwała nr IV/39/19 Rady Gminy Kozy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2019-01-22 Symbol:  III/38/19
Uchwała nr III/38/19 Rady Gminy Kozy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Sportowo - Widowiskowego w Kozach
2019-01-22 Symbol:  III/37/19
Uchwała nr III/37/19 Rady Gminy Kozy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kozy na 2019 r.
2019-01-22 Symbol:  III/36/19
Uchwała nr III/36/19 Rady Gminy Kozy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Kozy na 2019 rok
2019-01-22 Symbol:  III/35/19
Uchwała nr III/35/19 Rady Gminy Kozy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Kozy
2019-01-22 Symbol:  III/34/19
Uchwała nr III/34/19 Rady Gminy Kozy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloeltniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2019 - 2035
2019-01-22 Symbol:  III/33/19
Uchwała nr III/33/19 Rady Gminy Kozy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019-01-22 Symbol:  III/32/19
Uchwała nr III/32/19 Rady Gminy Kozy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 15253554 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony