Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia 2019 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-03-18 Symbol:  Zarządzenie 35/19
Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Kozy w sytuacji, gdy liczba dzieci zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego przewyższy liczbę miejsc w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach
2019-03-15 Symbol:  Zarządzenie 34/19
Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kozy na podstawie umowy o pracę.
2019-03-06 Symbol:  Zarządzenie 33/19
Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe w 2018 r.
2019-03-01 Symbol:  Zarzadzenie 31/19
Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy - Aktualizacja
2019-02-28 Symbol:  Zarządzenie 30/19
Zarządzenie Nr 30 /19 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2018 r.
2019-02-28 Symbol:  Zarządzenie 29/19
Zarządzenie Nr 29 /19 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych gminy Kozy w 2019 r.
2019-02-20 Symbol:  Zarządzenie 27/19
Zarządzenie Nr 27/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Planu audytu wewnętrznego Urzędu Gminy Kozy na 2019 rok
2019-02-15 Symbol:  Zarządzenie 26/19
Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozy dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w roku szkolnym 2019/2020
2019-02-15 Symbol:  Zarządzenie 25/19
Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozy, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w roku szkolnym 2019/2020
2019-02-14 Symbol:  Zarządzenie 24/19
Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Kozy
2019-02-11 Symbol:  Zarządzenie 23/19
Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń Centrum Sportowo -Widowiskowego w Kozach.
2019-02-08 Symbol:  Zarządzenie 22/19
Zarządzenie Nr 22/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie nagród sportowych Gminy Kozy za 2018 rok
2019-02-06 Symbol:  Zarządzenie Nr 21/19
Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansów w Urzędzie gminy Kozy
2019-01-29 Symbol:  Zarządzenie 19/19
Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań w 2019 roku na terenie gminy Kozy, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
2019-01-24 Symbol:  Zarządzenie 17/19
Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 15253453 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony